Doktorand inom skogsekologi

2019-12-02

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

SLU är ett av världens högst rankade universitet inom naturvårdsbiologi och markvetenskap, och är högst rankat inom skogsvetenskap (CWUR). Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap är tvärvetenskaplig, vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans, men vi har särskild expertis vad gäller frågor som rör tempererade skogar. Våra forskningsområden inkluderar skogsekologi, skogsskötsel, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

Påverkar skogens blandning av trädarter klimatdrivna ekosystemprocesser?

Innehållsbeskrivning:

Vill du forska om hur klimatförändringarna och markanvändning påverkar skogliga ekosystem? Personen vi söker ska inom ramen för ett doktorandprojekt, och tillsammans med en aktiv forskargrupp, forska om hur skogens trädslagssammansättning och täthet, tillsammans med makroklimatet, påverkar marknära temperatur och artsamhällen. Därmed ska vi bidra med kunskap om hur effekterna av klimatförändringarna påverkas av nuvarande och framtida markanvändning. Specifikt studerar vi två artgrupper, kärlväxter och deras associerade pollinatörer, vilka har direkt påverkan på ekosystemens funktion och ekosystemtjänster. Forskningen bedrivs utmed en klimatgradient från Centraleuropa till norra Sverige, med cirka 10 graders skillnad i årsmedeltemperatur. Detta innebär därmed en betydande mängd resor i samband med fältarbete. Du kommer att ha utmärkta möjligheter att samarbeta med våra internationella partners. Ett eller flera korta forskningsutbyten med ett partneruniversitet i Europa planeras. 

Kvalifikationer:

Du ska ha en högskoleutbildning (avancerad nivå) inom biologi, skogsvetenskap eller motsvarande, med inriktning mot ekologi. Du bör ha ett stort intresse för terrester ekologi, samt hur klimatförändringar och markanvändning påverkar de terrestra ekosystemens funktion. Erfarenhet inom skogars, pollinatörers och växters ekologi, samt artbestämning av växter eller pollinerande insekter, är meriterande. Stor vikt läggs vid analytisk och problemlösande förmåga, samt förmåga till att arbeta såväl självständigt som i grupp. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav. Projektet omfattar längre perioder med fältarbete, samt resor i samband med detta, och körkort för personbil är därför också ett krav.

Till ansökan bifogas CV, kopior av betyg och utskrifter av akademiska uppgifter, länk till, eller kopia av masteruppsats och två listade referenser med e-postadresser och telefonnummer. Till ansökan ska också en skriftlig motivation eller reflektion på högst en A4-sida bifogas, skriven på engelska. I motivationstexten ska du beskriva ditt personliga intresse för tjänstens ämnesområde, såväl som för ekologi i allmänhet.

Placering:           

Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-01-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan