Doktorand i datalogi

2019-10-03

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar upp till en (1) anställning som

Doktorand i datalogi 

med placering vid Avdelningen för Databas- och informationsteknik (ADIT) vid Institutionen för datavetenskap.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Det övergripande målet för det aktuella projektet är att utveckla och analysera algoritmer och datahanteringstekniker som kan användas för att integrera olika typer av grafdatasystem i ett bredare, organisationsövergripande eller till och med korsorganisationssystem. För mer information, se projektbeskrivningen på https://www.ida.liu.se/~olaha93/ProjectDescriptionPhD.shtml

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet till forskarutbildning har den som uppfyller något av följande krav:

- avlagt examen på avancerad nivå

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå

För att kunna antas som doktorand i det aktuella projektet, krävs att den grundläggande behörigheten är inom datavetenskap, datorteknik eller likvärdigt.

För att arbeta med detta projekt måste du dessutom ha en bakgrund i både databasteknologier och webbteknologier (dvs ha tagit kurser eller annan relevant erfarenhet), inklusive en grundläggande kunskap om grafdatabaser och tekniker för att bygga klient-server webbapplikationer. Andra viktiga egenskaper för att arbeta med detta projekt är goda programmerings- och problemanalysfärdigheter och en önskan att implementera lösningar i verkliga system och utföra omfattande experiment.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 24 oktober 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Linköpings Universitet i Linköping genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan