Doktorand i industriell organisation

2019-07-31

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation

med placering vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)

Avdelningen har en decentraliserad struktur där flera ämnesdiscipliner möts och samverkar över ämnesgränserna. För närvarande är vi ett tjugotal medarbetare, varav flera är doktorander. Forskningsmiljön är internationell och forskningen ligger inom områdena innovation och entreprenörskap.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Som doktorand får du ta ett självständigt ansvar för att genomföra teoretiska och empiriska studier i samråd med dina handledare.

Den aktuella anställningen är kopplad till en av forskargrupperna vid avdelningen som fokuserar digitalisering i komplexa system. Forskarna inom gruppen undersöker managementkonsekvenserna av utvecklingen mot allt mer komplexa och intelligenta system. Forskargruppen jobbar i ett forskningsekosystem i nära samverkan med nationella och internationella forskarkollegor såväl inom management som berörda teknikområden, industriella företag i systembyggande industrin och offentliga aktörer.

Doktorandprojektet kommer att genomföras i nära samarbete med Atlas Copco och fokuserar hur industriella företag kan dra nytta av teknikutvecklingen som sker i samarbetsprojekt mellan industri och universitet. Vidare fokuserar projektet hur det kan skapas en innovationskultur och innovationsprocesser som stödjer innovation i ett företags ekosystem. Projektet omfattar studier hos Atlas Copco som eventuellt kompletteras med studier hos andra industriella företag. Den nära industriella kopplingen ger doktoranden goda förutsättningar i doktorandstudierna och för fortsatt arbete inom akademi eller industri.

Projektet bygger på en nära koppling mellan teknik och management och forskningsmetoder för att utveckla framåtvänd kunskap tillämpbar i kommande industriella ekosystem. Doktorandprojektet förväntas bidra till en ny teoretisering av och praktiskt tillämpbar kunskap om hur innovation kan ledas och organiseras inom och mellan organisationer.

Goda kunskaper inom området industriell ekonomi, särskilt organisation och innovationsledning är särskilt meriterande för anställningen. En djup insikt i de tekniska förutsättningarna för någon eller några former av komplexa system är meriterande. Meriterande är också erfarenhet från industriell ledning av utveckling av komplexa system.  Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, kommunikationsfärdigheter samt goda studiemeriter. Goda färdigheter i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav för anställning.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörig att antas till forskarutbildning inom industriell ekonomi är den som uppfyller kraven för examen på avancerad nivå med minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med anknytning till den specifika inriktningen för forskarutbildningen. I dessa 60 hp ska ingå ett självständigt arbete med en omfattning av minst 30 hp inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Linköpings Universitet i Linköping genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Linköpings Universitet
Linköpings universitet
58183 Linköping

Till webb­ansökan