Forskningsassistent inom Forensisk Toxikologi

2019-08-01

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för medicin och hälsa (IMH) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/imh

Vi söker nu en forskningsassistent inom Forensisk Toxikologi med epidemiologisk inriktning

Dina framtida arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att, under handledning, vara med och starta upp ett forskningsprojekt med syfte att undersöka mönstret av tidigare brottsmisstankar om narkotikabrott bland onaturliga dödsfall.

På Rättsmedicinalverket (RMV) utförs på polisens begäran varje år cirka 5 000 rättsmedicinska obduktioner. Obduktionen innefattar toxikologiska analyser av alkohol, droger och cirka 200 olika läkemedel. På uppdrag av polisen genomförs även årligen ca 50 000 analyser av de vanligaste missbruksdrogerna i ärenden där det finns misstanke om ringa narkotikabrott och/eller (drog)rattfylleri.

Sedan 1992 lagras alla analytiska resultat från de toxikologiska analyserna i en databas, ToxBASE och resultaten från den rättsmedicinska obduktionen i RättsBASE. Målet med projektet är att identifiera faktorer som karaktäriserar individer som frekvent misstänks för brott där rättskemiska analyser genomförs. Tidigare studier har beskrivit dessa individer baserade på information som finns tillgänglig i RMVs databaser, men annan information såsom socioekonomiska variabler och vård för missbruk eller beroende har inte tidigare inkluderats. Finns det något man kan göra för att identifiera dessa individer tidigt och eventuellt kunna förhindra dessa dödsfall? Vi ser ett framtida behov av en doktorand inom området.

Din framtida arbetsplats

Du kommer arbeta på Avdelningen för Läkemedelsforskning. Inom avdelningen för läkemedelsforskning bedrivs forskning och utbildning inom olika delar av läkemedelseffekter och användning. Det finns idag 8 doktorandtjänster knutna till avdelningen inom fem ämnesområden. Inom Ämnesområdet forensiska vetenskaper håller vi på att utveckla en forskningsgrupp med epidemiologisk inriktning. Knutna till forskargruppen finns resurspersoner med kompetens inom områdena medicin, farmakologi, toxikologi, statistik och analytisk kemi.

Dina kvalifikationer

Vi söker nu dig som har en master inom biologi, farmaci, medicin eller liknande, med dokumenterad erfarenhet av epidemiologi eller biostatistik. Vi önskar också att du har god samarbetsförmåga, är noggrann och organiserad samt helst har erfarenhet av databearbetning. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Heltid under 6 månader med möjlighet till förlängning.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.   

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 25 augusti 2019. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Linköpings Universitet i Linköping genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Linköpings Universitet
Linköpings universitet
58183 Linköping

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Fredrik Kugelberg, Docent070-5515012fredrik.kugelberg@liu.se

Till webb­ansökan