Doktorand i medicinsk vetenskap

2019-08-21

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Ett metaorganismiskt perspektiv på utvecklandet av fettlever

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Utbildningen i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Vi har fler än 100 biljoner bakterier i våra tarmar, mikrobiota, och därmed cirka 1000 gånger fler bakteriegener jämfört med vårt mänskliga genom. Man bör därför studera vår fysiologi och metabolism från ett metaorganism perspektiv där även bakteriernas arvsmassa, metagenom, inkluderas. Eftersom bakterieproducerade molekyler transporters från tarmen direkt till levern är vår hypotes att tarmmikrobiotan kan bidra till leversjukdom. Icke alkoholinducerad leverförfettning, steatos, är ett samlingsnamn för ökad mängd leverfett som inte orsakas av ökat alkoholintag. Genom att jämföra bakteriefria och koloniserade möss har vi tidigare kunnat visa att tarmfloran direkt kan påverka mängden leverfett. Dessa observationer har bekräftats i patienter, vilka har en förändrad mikrobiota. Dock har dessa studier inkluderat relativt få patienter.

I det aktuella projektet kommer doktoranden:

1. Identifiera tarmbakterier och metaboliter som kan kopplas till steatos och därigenom öka förståelsen för steatos.

2. Kombinera fynden från delmål 1, med andra kliniska parametrar för att identifiera subpopulationer med kardiometabolsjukdom baserat på steatos, insulinresistens, diabetesstatus för att utveckla individbaserade behandlingar.

Doktoranden kommer att lära sig och utveckla sina kunskaper inom moderna analysmetoder för att studera tarmmikrobiotan samt exponeras för såväl klinisk forskning som mikrobiologi. 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden

- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder

- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Dokumenterad erfarenhet av mikrobiotaanalys är meriterande. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,

Fredrik Bäckhed, professor, institutionen för medicin, e-post:fredrik@wlab.gu.se 

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-09-11 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Göteborgs universitet i Göteborg genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Göteborgs universitet
Box 400
40530 Göteborg

Till webb­ansökan