Doktorand i byggteknik

2019-09-05

Kunskapsområdet allmänt

Högskolan Dalarna bedriver energiforskning sedan mer än 30 år. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergiteknik och system samt resurseffektiva byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader. Du kan läsa mer om forskningsområdet på http://www.du.se/sv/forskning/energi-skog-och-byggd-miljo/

Din arbetsdag som doktorand

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. En del av din arbetstid (20 % vid en 100 % anställning) ägnar du åt andra arbetsuppgifter så som undervisning och administration.

Högskolan Dalarna bedriver forskning inom förnybar energi, sedan mer än 30 år och har de senaste fem åren breddat verksamheten med forskning kring energieffektivisering i bebyggelse med fokus på hållbart byggande och boende. Forskningen är tillämpad och sker i nära samarbete med företag.

Doktorandprojektet kommer att följa driften av ett småhus som uppfyller miljökrav enligt Svanen-märkning och fokuserar på ekologiskt byggande i kombination med smarta-hem-koncept som innebär innovativ teknik för inomhusklimat och energiprestanda. Projektet är ett samfinansierat samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna och Dalarnas Försäkringsbolag. Demonstrationshuset som kallas ”Dalarnas Villa” är byggt av Fiskarhedenvillan med Dalarnas Försäkringar som byggherre. Fokus i forskningsprojektet kommer att vara följa byggnaden med en familj som bor i huset. Doktorandprojektet inriktas på att samla data om inomhusklimat, energianvändning och analysera klimatpåverkan i brukarfasen. Huvuduppgiften i denna fas är att studera samverkan/inverkan av tekniskt intelligenta och användarstyrda kontrollstrategier

Det ingår vidare kortare och längre utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare och företag, samt deltagande på vetenskapliga konferenser.

Är du personen vi söker?

Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1. avlagt en examen på avancerad nivå; civivilingenjör, magister- eller masterexamen med inriktning energiteknik, byggteknik eller motsvarande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 

3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen kika här

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2019-09-26.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Högskolan Dalarna i Borlänge genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan